Καθώς οι Αρχές ανακοινώσαν επέκταση του μέτρου περιορισμού μετακίνησης (lockdown) η εξεταστική διαδικασία θα μεταφερθεί στις 19-20 Δεκεμβρίου και νέα προγράμματα θα ανακοινωθούν.
Back to top

My MSU Exams

Login / Register

Registered Users

If you already have an account with us, enter your credentials below.

Forgot your password?

New Member Registration

Create a new account.

For individuals

Candidate registrations will open during the next examination registration period. Please consult the Dates, Fees and Exam centers section for upcoming dates.

For schools

register as school